Formularz aplikacyjny

Zapraszamy do umieszczenia Państwa danych w naszej bazie. Te dane są ściśle tajne, będą wykorzystywane jedynie do procesu rekrutacji osób współpracujących z AmaR TRANSLATIONS i nie będą udostępnione osobom trzecim. Skontaktujemy się, jeśli będziemy mieli tłumaczenie odpowiadające Państwa umiejętnościom i oczekiwaniom finansowym.

Pola obowiązkowe do wypełnienia zaznaczone są gwiazdką (*).

   

Charakter współpracy

 

* Proszę zaznaczyć jakim charakterem współpracy z AmaR TRANSLATIONS jest Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana? (można zaznaczyć więcej niż 1 pole):

- tłumacza- uprawnienia tłumacza przysięgłego
  (- tłumaczenia pisemne, - tłumaczenia symultaniczne)
- inżyniera-konsultanta, weryfikatora merytorycznego
             (- ustna konsultacja pojęć, - pisemna merytoryczna weryfikacja tekstu)
- weryfikatora językowego, korektora
- student - "Pierwsze tłumaczenia"
 

* Proszę zaznaczyć w jakis sposób chce Pan/Pani rozliczać z nami pracę:

- umowa o dzieło,
- rachunek uproszczony,
- faktura VAT.
 

Dane osobowe

 
* IMIĘ: 
* NAZWISKO: 
* DATA URODZENIA: 
* MIASTO: 
* KOD: 
-  
* ULICA: 
* NR DOMU: 
* NR LOKALU: 
* KRAJ: 
* TELEFON: 
TEL. KOMÓRKOWY: 
FAX: 
* ADRES EMAIL: 
 

Dane do korespondecji

 
* - proszę zaznaczyć pole jeśli adres jest taki sam jak wyżej
lub wypełnić poprawnie poniższe pola
.
 
MIASTO: 
KOD: 
-  
ULICA: 
NR DOMU: 
NR LOKALU: 
 

Pozostałe informacje

 
* JĘZYK OJCZYSTY: 
 
* WYKSZTAŁCENIE:
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
 
Jeżeli chcecie Państwo przekazać więcej informacji o sobie bardzo prosimy dołączyć CV (MAX. 1MB) :
 

Tłumaczone pary językowe

 

* Prosimy wpisać pary języków w jakich chcielibyście Państwo pracować z tłumaczeniami wraz z preferowaną przez Państwa tematyką oraz średnimi stawkami za stronę tłumaczenia. Konieczne jest wpisanie co najmniej jednej pary językowej i jednej stawki dla każdej z par.

Objaśnienie do Tabeli:

Średnia stawka za...
tłum. - tłumaczenie pisemne (w PLN) - za stronę 1600 znaków,
wer. - weryfikację merytoryczną (w PLN) - za stronę 1600 znaków,
kor. - korektę językową (w PLN) - za stronę 1600 znaków,
sym. - tłumaczenie symultaniczne (w PLN) - za 4 godziny pracy.


Para tłumaczeniowa Średnia stawka za.. Preferowana tematyka
 
z jęz.
na jęz.
tłum.
wer.
kor.
sym.
 
 
 

Doświadczenie w pracy z tłumaczeniami

 

Tłumaczy prosimy krótkie opisanie maksymalnie 10 najistotniejszych projektów tłumaczeniowych (tematyka, termin, ilość stron, oprogramowanie wykorzystywane do tłumaczenia). Konsultantów, weryfikatorów, korektorów prosimy o krótkie opisanie dotychczasowego doświadczenia w podobnej pracy lub inne przedstawienie swoich umiejętności i wiedzy niezbędnej to tego rodzaju pracy.

 

WYDAJNOŚĆ PRACY
średnia ilość dziennie tłumaczonych stron:  

 

DYSPOZYCYJNOŚĆ
średnia ilość godzin dziennie poświęcona na tłumaczenie:  

- pracuję również w soboty
- pracuję również w niedzielę
 

Wykorzystywane oprogramowanie

 
* Prosimy zaznaczyć programy, których możecie Państwo używać we współpracy z nami:
- Word - Excel - PowerPoint
- FrontPage - AdobeAcrobat - Pakiet Open Office
- Trados - Transit  

inne, prosimy wpisać jakie?
 

W celu wysłania aplikacji konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych w bazie danych AmaR TRANSLATIONS
(zaznacz pole poniżej):

*  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) wprowadzonych przeze mnie danych dotyczących mojej osoby przez firmę AmaR TRANSLATIONS - Joanna Marcinkiewicz. Przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili mam wgląd w zgromadzone dane, oraz dysponuję możliwością ich aktualizacji oraz ewent. usunięcia. AmaR TRANSLATIONS - Joanna Marcinkiewicz zastrzega sobie prawo do usunięcia danych w części lub całości bez podania przyczyny.